M

Hostade molntjänster

Molntjänster eller hostade applikationer är möjligheten att hantera program, datalagring, kapacitet och processorkraft på en extern resurs.

Det är i främsta ledet ett sätt för användare/kunder att slippa investera i egen it-utrustning för dyra lösningar och istället hyra in sig på företag specialiserade på just det specifika området.
En annan viktig aspekt på Hostade molntjänsters fördelar är den tillgänglighet som det innebär att slippa hålla datalagring och filer hostade på en enskild plats. Istället får du enkelt access till ditt material vart du än befinner dig, med endast kravet en dator/uppkoppling. Något som företag allt mer börjat inse fördelarna med.

Tjänster i molnet är IT-tjänster som tillhandahålls över Internet, i synnerhet funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan. Det kan till exempel handla om tillämpningsprogram, serverprogram och lagring av data.

Det finns många olika typer av Hostade molntjänster. Vanligen behöver användaren inte särskilt kraftfulla datorer eller annan programvara än operativsystem, webbläsare och en uppsättning program som körs via webbläsaren.

Om all datahantering sker inom ramen för molnet behöver användaren alltså inte underhålla andra tillämpningsprogram eller serverdatorer. Också till exempel säkerhetskopiering sker normalt inom ramen för tjänsten.

Användare förväntar sig idag att kunna arbeta oberoende av tid och plats, och från olika enheter, Hostade molntjänster möjliggör just detta.

Läs mer om Molntjänster och personuppgiftslagen

Hostade molntjänster