Domännamn

Hur viktigt är domännamnet?
Ditt val av domännamn är en mycket viktig del i Sökmotoroptimering (SEO).

Generella tips på ett bra domännamn.

  • Namnet representerar webbplatsen på ett bra sätt.
  • Namnet lämpar sig för varumärkesbyggande.
  • Lätt att komma ihåg. Ska kunna kommuniceras muntligt utan missförstånd.
  • Lätt att urskilja.
  • Det är lätt för folk att och känna igen.
  • Kan inte förväxlas med en konkurrent.

En svensk .se domän ger högers ranking än en .nu domän.

Välj ett bra domännamn
Ditt domännamn är viktigt på nätet, oavsett om du använder det för att få en personlig e-postadress eller som en webbplats. Att välja ett bra namn är ofta en väldigt viktigt när det gäller att synas på Internet.

Kort och lätt att komma ihåg
Det är viktigt att namnet inte innehållet för många tecken eller stavelser. Ett bra domännamn bör inte innehålla mer än maximalt 15 tecken. Kan du hålla dig under 10 är det bra.

Namnet skall vara enkelt att komma ihåg
Ett bra domännamn måste vara lätt att komma ihåg.

Välj rätt namn
Det finns en mängd olika domännamn att välja bland och valet av domännamn har stor betydelse. Att använda .nu kanske inte är det bästa valet för ett svenskt företag. Den svenska toppdomänen .se är att föredra då detta är det vanligaste för svenska webbplatser.

Namnet skall vara lätt att stava
Ett namn som är svårt att stava till ställer bara till med problem. Ett bra namn innehåller bara ord som är lätta att uttala och stavas som de låter. Kombinationen av bokstäver är också viktig då det inte får skapas några som helst tveksamheter kring stavningen.

Om domänen bygger på ett nyckelord ska detta helst vara vardagsord som används i vardagen för att inte göra det svårt för personer som inte har svenska som modersmål.

Beskriva verksamheten
Det är vanligt att domäner innehåller ord som beskriver företagets verksamhet så besökaren, innan de besökt webbplatsen, vet vad som väntar dem. Att låta ett verksamhetsord ingå i namnet kan vara mycket bra vid sökmotoroptimering då man då får sin verksamhet i ankartexten eftersom det ingår i domännamnet. Exempel på en domän som innehåller ett verksamhetsord: “www.sportfoton.se

domännamn

Undvik symboler och siffror
Det har blivit allt vanligare att använda siffror som bokstäver. Detta bör undvikas i så stor skala som möjligt men domännamn med maximalt tre siffror kan ändå har ett visst värde då dessa kan vara enkla att komma ihåg.