S

SPAM FILTER

Ingen installation – inget underhåll

Spamfilter är ett antispamsystem som skannar e-post på domännivå. Genom att styra din domäns e-post till ett spamfilter; tvättas e-posten från SPAM och Virus innan den skickas vidare till er epostserver.

Spamfilter ger användaren tillgång till ett Webbgränssnitt där det är möjligt att justera inställningar samt se rapporter och statistik.

Stoppar spam och skräppost spamfilter stoppar all spam och skräppost innan det når din dator eller server. Du sparar tid genom att inte behöva rensa din inkorg från spam. Du riskerar inte att tappa bort viktig e-post bland spam-mailen.

Scannar all e-post efter virus och skadlig kod. Du riskerar inte att din dator smittas av virus via e-post eller annan skadlig kod.

Lagrar din e-post utifall problem uppstår med er server. Om er nuvarande e-post server inte fungerar eller anslutningen till Internet bryts så buffras e-posten i Spamfiltret.
Fördelar med Spamfilter:

  • Ingen lokal installation krävs av e-post servern.
  • Operatörs- och webbhotellsoberoende.
  • Spamfix buffrar e-posten om e-postservern slutar fungera.